• Kompleksowe wykonanie schodów prostych i zabiegowych:
  - indywidualny projekt 
    (zgodnie z wymaganiami klienta, wizualizacja 3D),
  - montaæ,
  - wykończenie.

 • Renowacja schodów, balustrad i tralek

Gwarantujemy wysok¹ jakoœę naszych us³ug, komfort i zadowolenie z posiadania wyrobów wykonanych wy³¹cznie z naturalnych surowców (drewno krajowe i egzotyczne, rattan).

Nasza produkcja wykonywana jest na zamówienia odbiorców krajowych i zagranicznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Stosujemy najwyæszej jakoœci:

 • drewno krajowe i egzotyczne,

 • lakiery akrylowe i poliuretanowe 
  (po³ysk, pó³mat i mat)

 |  do góry  |
   
Copyright © Zak³ad Stolarski Cezary Janyst - Wszelkie prawa zastrzeæone 
   design by TONER